Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Dimarts, 11 d'octubre de 2005

pla de l'energia El Govern de la Generalitat ha aprovat el Pla de l'Energia 2006-2015. Els principals objectius del Pla són la millora de la consciència energètica de la població mitjançant el foment de l'estalvi i l'eficiència energètica, la promoció de les energies renovables, el desenvolupament de les infraestructures energètiques necessàries i el suport a la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica en l'àmbit energètic. Les inversions previstes arribaran a 9.955 milions d'euros.

Llei ferroviaria Aquesta és una mesura legislativa pionera que ha de definir, regular i promoure el sector ferroviari al nostre país. Aquest projecte és la primera iniciativa legislativa global en matèria ferroviària que fa el Govern català. El nou projecte adapta la normativa catalana a les directrius europees i estatals, incorpora la liberalització del mercat ferroviari a Catalunya i afirma la Generalitat com a autoritat ferroviària.

Consorci urbanístic L'Institut Català del Sòl constituirà, juntament amb l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, el Consorci urbanístic del sector residencial Can Filuà, per promoure el desenvolupament urbanístic integral de la zona. Està previst que es construeixin a aquesta zona uns 800 habitatges, la meitat dels quals seran de règim protegit.


Institut Geològic L'objectiu és dotar d'entitat jurídica pròpia un ens fins ara adscrit a l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Aquesta mesura recull una antiga reivindicació de la societat i els científics catalans i adequa un servei públic a les demandes i requeriments que les noves necessitats urbanístiques, socials i mediambientals generen.


joventut El Consell Executiu ha acordat donar llum verda al Projecte de llei de creació de l'Agència Catalana de Serveis a la Joventut. El nou organisme serà l'encarregat de dissenyar, executar i avaluar programes de joventut, particularment en els àmbits de l'habitatge, la salut, el treball, la formació, la cultura, el carnet jove, el foment de la participació juvenil i el diàleg intercultural.


fiscalia El Servei d'Atenció als Menors que es troben a les dependències de la Fiscalia de Menors dependrà del Departament de Benestar i Família, mitjançant la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Secretaria de Famílies i d'Infància. Els Departaments d'Interior, Justícia i Benestar i Família el financien conjuntament, i a parts iguals. D'aquesta formar és vol garantir un tractament interdisciplinari de cada situació.

cartogràfic El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei d'informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) amb l'objectiu d'enfortir l'Institut i d'actualitzar i optimitzar els recursos dels diversos serveis que s'ocupen de la cartografia al país. La nova norma, permetrà regular de manera més eficaç les actuacions, evitant la duplicitat en l'obtenció de la informació, i assegurant que tots els gestors del territori puguin accedir a unes mateixes i úniques dades de base.

paisatge L'Institut Català del Crèdit Agrari estableix una línia de crèdit de 4,3 milions d'euros amb l'objectiu d'avançar el pagament dels ajuts concedits pel Centre de la Propietat Forestal, del Departament de Medi Ambient i Habitatge, per a les actuacions en la gestió forestal sostenible corresponents a la convocatòria dels anys 2005 i 2006.


empreses públiques L'acord té com a objectiu introduir les consideracions ambientals en la contractació administrativa de la Generalitat, tal com estableix la directiva europea sobre les adjudicacions de contractes en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals.

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya