Generalitat de Catalunya

Acords de Govern de la VII legislatura. El web oficial de la Generalitat de Catalunya. Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Acords de Govern
Inici > Acords de Govern > VII Legislatura (2003-2006) > 26 de juliol de 2005 > Assignacions temporals i pensions a alts càrrecs
Dimarts, 26 de juliol de 2005

El Govern regula les assignacions temporals i pensions a alts càrrecs de la Generalitat de designació parlamentària

El Consell Executiu ha aprovat avui el Projecte de Llei que regula les assignacions temporals i pensions a alts càrrecs de la Generalitat de designació parlamentària, en cessar, i als seus familiars.

El text fixa dos tipus de retribucions en funció del règim d'incompatibilitat requerit pel càrrec. Així, aquells alts càrrecs que per exercir les seves funcions hagin estat obligats a renunciar a qualsevol altra activitat professional, mercantil o laboral, amb efectes negatius sobre la seva carrera professional, tenen dret a percebre una assignació anual, que es pagarà mensualment, equivalent al 20% de la retribució que correspon al càrrec per cada any d'exercici. L'assignació, que no podrà superar en cap cas el 60% de la retribució anual corresponent, es percebrà durant un període equivalent a la meitat del temps que han ocupat el càrrec i fins a un termini màxim de tres anys. Aquest supòsit afecta totes aquelles persones que, d'ençà del restabliment de la Generalitat de Catalunya, han exercit els càrrecs de síndic de Greuges i de membres de la Sindicatura de Comptes.

El Projecte de Llei també regula les assignacions dels càrrecs que estan subjectes a un règim d'incompatibilitat parcial. En aquest sentit, les persones que, d'ençà del restabliment de la Generalitat de Catalunya, han format part del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya i del Consell de l'Audiovisual de Catalunya tenen dret a percebre una assignació anual que es pagarà mensualment equivalent al 10% de la retribució anual que correspon al càrrec per cada any d'exercici. Aquesta assignació no podrà superar el 40% de la retribució anual corresponent i es percebrà durant un període equivalent a la meitat del temps que han ocupat el càrrec i fins a un termini màxim de tres anys.

En tots dos casos, les persones que hagin exercit els seus càrrecs durant un mínim de dos anys, quan arriben a l'edat de 65 anys tenen dret a percebre una pensió vitalícia equivalent al 70% de l'assignació que els hi correspon.

No es podrà percebre simultàniament la pensió i l'assignació, i la suma d'aquestes percepcions més qualsevol altres ingressos que es poguessin obtenir procedents dels rendiments del treball o de l'activitat professional, no podrà superar la quantia total de les retribucions percebudes en l'exercici del seu càrrec.

Tampoc serà possible percebre l'assignació o la pensió que s'estableixen en aquesta Llei conjuntament amb la percepció dels ingressos resultants de l'exercici de qualsevol mandat parlamentari, de la condició de membre del Govern o alt càrrec, tant de l'Administració de l'Estat com de la Generalitat, i de l'exercici de qualsevol altre càrrec públic o de lliure designació remunerat. En aquests casos, la persona interessada haurà d'optar per la que consideri oportuna.

Pel que fa a les mesures de protecció dels familiars més propers, la Llei disposa que el cònjuge vidu no separat legalment o l'altre membre de la parella, en el cas d'unions estables de parella, d'una de les persones amb dret a pensió vitalícia, té dret, mentre romangui en aquesta situació, a percebre una pensió vitalícia equivalent al 50% de la pensió de jubilació. En el cas de mort del cònjuge vidu, la pensió ha de beneficiar en la mateixa quantia els fills menors fins que arribin a la majoria d'edat.


Enllaços

Documentació dels acords (36 KB)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya