Generalitat de Catalunya

Índex d'acords de Govern de l'actual legislatura. El web oficial de la Generalitat de Catalunya. Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Acords de Govern

Cercador d'acords

  

Dimarts, 4 de novembre de 2003

Pla Hidrològic NacionalEl Govern de la Generalitat presentarà un recurs contenciós administratiu contra la resolució de 31 d’octubre de 2003 de la Secretaría General de Medio Ambiente del Govern espanyol, per la qual es formula la declaració d’impacte ambiental sobre el projecte de transferències autoritzades per l’article 13 de la Llei 10/2001 del Pla Hidrològic Nacional.


 

mansEl Govern ha aprovat el reglament que desenvolupa la Llei de Mutualitats de Previsió Social, aprovada el passat mes de juny pel Parlament de Catalunya. El text regula aspectes clau per fomentar el mutualisme català, professionalitzar la gestió de les mútues i augmentar-ne la solidesa financera.


 

CalculadoraEl Govern català ha aprovat el Decret que adapta la normativa catalana de caixes d’estalvis a les novetats aportades per la Llei estatal de Reforma del Sistema Financer, i per la Llei del Mercat de Valors i de les Societats Anònimes, també coneguda com llei de transparència.


 

RecercaEl Govern de la Generalitat ha acordat encarregar als consellers d'Economia i Finances, de Treball, Indústria, Comerç i Turisme i d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, l'elaboració d'un projecte de creació i de posada en marxa d'una entitat pública destinada a impulsar l'R+D a Catalunya .


 

BibliotecaEl Govern ha aprovat el Programa específic de biblioteques amb l'objectiu de dotar els municipis i les comarques dels serveis bibliotecaris necessaris i de millorar els equipaments ja existents.


 

UrbanismeEl Govern català ha aprovat el Reglament parcial de la llei d'Urbanisme per tal de regular aspectes com el règim jurídic del sòl, el planejament i la gestió urbanístics, els instruments de política de sòl i habitatge, la intervenció en l'ús del sòl i l'edificació o la protecció de la legalitat urbanística, entre altres.


 

Altres acords aprovats:


  • Nou el reglament que regula les seccions de crèdit de les cooperatives
  • Accés de les persones discapacitades als serveis residencials
  • Ajuts econòmics per facilitar el retorn dels catalans emigrants i les seves famílies
  • Més de 2M€ per compensar els pescadors afectats per l’aturada temporal de la flota d'encerclament
  • El Govern destina 6M€ als ens locals per integrar-se a l’Administració Oberta de Catalunya/li>
  • La Generalitat i La Universitat Catalana d'Estiu crearan un centre d'Estudis a la Catalunya Nord
  • La Generalitat transferirà a la Val d'Aran la titularitat de l’aparcament de Baqueira i competències en matèria de serveis socials
  • Catalunya tindrà un Museu dedicat al moviment Casteller


Enllaços

Documentació dels acords 135 KB
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya