Inici Gencat
Catalunya
Generalitat
Correu
 Cercador
Cerca avançada

 

> Què és l'Agenda 21 de Catalunya?
>

Procés d'elaboració i agents implicats

> Fase de consulta i participació
> Marc de referència
> Secretaria tècnica de l'Agenda 21 de Catalunya
 
Agenda 21 de Catalunya
Inici > Agenda 21 de Catalunya > Què és l'Agenda 21 de Catalunya?  
  Què és?
   
El desenvolupament sostenible

Quan un model de desenvolupament contempla de forma integrada, a més de la necessària generació de riquesa, el benestar de les persones i la cohesió social, la gestió durable dels recursos, la qualitat de l'entorn i les possibilitats de desenvolupament de les generacions futures, estem parlant de desenvolupament sostenible.

Desenvolupament sostenible és aquell desenvolupament posat al servei de les persones i basat en el respecte al medi ambient. Això és el que volem per Catalunya.

L'Agenda 21: abast i objectius

L'Agenda 21 és un pla d'orientacions estratègiques per seguir avançant cap al desenvolupament sostenible. Catalunya forma part del petit grup avançat de regions del món que treballen una Agenda 21.

Es tracta d'una estratègia del conjunt del Govern que busca fer més sostenibles les diverses polítiques de desenvolupament, per seguir treballant en els grans reptes del desenvolupament sostenible.

La participació del territori, dels agents socials i econòmics, dels ciutadans i ciutadanes és un requisit consubstancial de tota A21. La participació en el disseny de les polítiques de sostenibilitat és la base per garantir la corresponsabilitat de la societat en la seva implantació.

L'objectiu principal del procés d'Agenda 21 de Catalunya és identificar i prioritzar els principals reptes que caldrà afrontar durant els propers anys en clau de sostenibilitat i formular, per a cada repte, les principals línies estratègiques que han d'orientar el model de desenvolupament de Catalunya per a seguir treballant en les polítiques de sostenibilitat.

   

El compromís de Catalunya per a un futur sostenible

L'Agenda 21 de Catalunya és el compromís del Govern de Catalunya per a continuar impulsant una política que garanteixi la sostenibilitat.

És la resposta al compromís polític (l'Agenda 21 global) de la comunitat internacional assumit a la Cimera de la Terra (Rio de Janeiro, 1992).

És la resposta als acords presos en el marc de l'Europa de les Regions (declaracions com la Carta de València o la Resolució de Göteborg).

És la resposta al manament del Parlament de Catalunya (resolució de 27/10/1997): "El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a potenciar els treballs per tal d'elaborar l'Agenda XXI de Catalunya, establint uns mecanismes que afavoreixin la participació dels agents socials en el procés de reflexió, incloent-hi un equip d'experts..."

   

Pàgina creada: 5/06/02

A21CAT@presidencia.gencat.es Inici Agenda 21