Inici Gencat
Catalunya
Generalitat
Correu
 Cercador
Cerca avançada

 

> Què és l'Agenda 21 de Catalunya?
>

Procés d'elaboració i agents implicats

> Fase de consulta i participació
> Marc de referència
> Secretaria tècnica de l'Agenda 21 de Catalunya
 
Agenda 21 de Catalunya
Inici > Agenda 21 de Catalunya > Marc de referència > Les Agendes 21 locals  
 
 

L'Agenda 21 local és la contribució de cada municipi i la seva comunitat local a la sostenibilitat.

L'Agenda 21 local emana del capítol 28 de l'Agenda 21 de Rio que s'insta tots els municipis i les autoritats locals d'arreu del món a redactar i executar plans d'acció per al desenvolupament sostenible.

Arran d'aquesta necessitat mundial s'han realitzar un seguit de cartes (Aalborg), conferències o xarxes (Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat) que han ajudat a concretar a escala local els principis de l'Agenda 21 global.

 
 

 

 

Municipis signataris de la Carta d'Aalborg i en procés d'Agendes 21 locals a Catalunya

 • 308 municipis han signat la Carta d'Aalborg.
 • 234 municipis han engegat un procés d'A21L.

Carta d'Aalborg 1994

A la Conferència Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles d'Aalborg (Dinamarca) l'any 1994 es va aprovar la Carta d'Aalborg. El compromís dels seus signataris consisteix a desenvolupar processos Agenda 21 Local seguint els principis que estableix el document mateix. Com a part més destacable d'aquests processos, hi ha l'elaboració d'un Pla d'acció local per a la sostenibilitat que popularment també es coneix com a Agenda 21 Local.

La Carta d'Aalborg ha estat signada per més de 2.000 autoritats locals de 64 països diferents, entre els quals n'hi ha més de 300 de catalans. El document resta obert per a la seva signatura de manera indefinida.

>> Document sencer

Del paper a la pràctica, Lisboa 1996

Un miler de representants d'autoritats locals i regionals d'arreu d'Europa es van reunir a la Segona Conferència Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles, a Lisboa, Portugal, del 6 al 8 d'octubre de 1996.
En aquesta conferència:

 • Es van conèixer l'estat del procés Agenda 21 Local a 35 països d'Europa i van valorar el progrés realitzat des que tingué lloc la Primera Conferència a Aalborg, Dinamarca, al maig de 1994.
 • Es van intercanviar idees i experiències de pràctica local i van explorar les oportunitats de col·laborar amb altres comunitats europees en projectes comuns.
 • Es van identificar les necessitats de les autoritats locals abordades en els processos Agenda Local i van ajudar a donar forma a la següent fase de la Campanya.

La Conferència de Lisboa va estar enfocada a la implementació dels principis establerts en la Carta d'Aalborg, iniciant i portant a terme un procés Agenda 21 Local,
i implementant el pla local de sostenibilitat.

Declaració de Manresa 1997

Els municipis reunits a Manresa el dia 16 de juliol de 1997 van acordar la constitució de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat dins el marc de la Declaració de Manresa. Les bases d'aquesta Declaració van ser :

 • Potenciar el desenvolupament sostenible de les nostres ciutats i pobles, mitjançant l'aplicació d'Agendes 21 Locals.
 • Facilitar en les nostres actuacions, en les nostres polítiques i en els processos de presa de decisions la interrelació dels aspectes ambientals amb els socials, econòmics i culturals.
 • Intercanviar experiències i establir contactes sistemàtics entre els tècnics i polítics dels nostres municipis i els d'altres xarxes i organitzacions (governamentals i no governamentals) que treballin en objectius similars.
 • Fomentar la participació i la implicació dels sectors econòmics i socials en els nostres municipis en relació al desenvolupament sostenible.
 • Promoure la recerca conjunta d'oportunitats de finançament i cooperació per desenvolupar projectes concrets relacionats amb l'aplicació de les Agendes 21 Locals.
 • Impulsar estratègies i accions que incrementin el pes relatiu de les ciutats, especialment de les mitjanes i petites, en el marc autonòmic, estatal i europeu, com a garantia de reequilibri i sostenibilitat territorials.

Conferència de Hannover 2000

La darrera gran reunió de les ciutats i pobles cap a la sostenibilitat a nivell europeu va ser a Hannover. Prop de 1.500 representants de ciutats, empreses i ONG de 60 països dels cinc continents es van reunir al febrer de l'any 2000 a Hannover. El document que en va sorgir està dividit en quatre parts i un Annex.

 • La primera part és el Preàmbul
 • La segona part són els Principis i valors per a l'acció local cap a la sostenibilitat
 • La tercera part s'anomena Lideratge municipal
 • La quarta part s'anomena la Nostra Crida,
 • Finalment hi ha l'Annex, on es consideren les Oportunitats, els Obstacles i finalment hi ha l'apartat dels Reptes que hauran d'afrontar els ens locals a nivell Europeu.

Pàgina creada: 5/06/02

A21CAT@presidencia.gencat.es Inici Agenda 21